סקרי שוק

הורד קובץ

ניצחנו!
ניצחנו!

ניצחנו! החוקר של התכנית קיבל את הטיעונים הכלכליים ותכנוניים שלנו לבחינה מחודשת של התכנית

 

הורד קובץ

"שמים את מרכז/י העיר במרכז" - המצוי והשינוי שבדרך

סקירת שוק זו מציגה את העובדות על שדרוג והעצמה של מרכזי ערים בעולם ובישראל עד למשבר הקורונה, את התהיות ביחס ל"מחר" = תקופת "פוסט הקורונה", הערכות לצפוי והדרך לשדרוג והעצמה.

הורד קובץ

"כמה קודקודים יוותרו למסחר ב'משולש הירושלמי'?" - תמונות מצב

סקירת שוק זו מציגה את העובדות על תפקודו של ה"משולש הירושלמי" עד למשבר הקורונה, את התהיות ביחס ל"מחר" = בתקופת פוסט הקורונה

הורד קובץ

"לחיות במקום שעובדים ולעבוד במקום שחיים" - מאמר דעה

עד משבר הקורונה - כמה בנו? היכן? למי? באלו מחירים? מה צפינו שיקרה?
בתקופת "פוסט הקורונה" - האם ובאיזה אופן הכמויות, הסוגים, הפריסה המרחבית תשתנה? מה המשמעות על המבנה המרחבי של ישראל? מה יהיו המחירים ומשכי הזמן והאם שיטות התשלום ישתנו? האם עתה ייוצר עירוב השימושים האמיתי -"חי-טק"? ומה נדרש?

הורד קובץ

מחסנים לעתיד
מחסנים לעתיד

סקירת שוק המציגה את העובדות על שוק הלוגיסטיקה / האחסנה עד למשבר הקורונה, את התהיות ביחס ל"מחר" והערכות לצפוי

הורד קובץ

כבר לא חיים בסרט - שוק בתי הקולנוע בישראל 2020
כבר לא חיים בסרט - שוק בתי הקולנוע בישראל 2020

בשנת 2018 נמכרו בישראל כ-17.1 מיליון כרטיסי קולנוע - ירידה לראשונה מתחילת העשור. משמע, בממוצע כל אדם בישראל קנה 1.9 כרטיסים בשנה (בשנת 2006 - 1.2). ללא המגזר החרדי והערבי - כ-2.8 כרטיסים וללא המגזר החרדי בלבד - כ-2.1.

 

בפועל, לפי דיווחי התאחדות בתי הקולנוע, המספר בפועל היה נמוך יותר...

הורד קובץ

"רק אני והשולחן שלי" - מאמר דעה

העובדות על שוק המשרדים עד למשבר הקורונה, את התהיות ביחס ל"מחר" והערכות לצפוי

הורד קובץ

ערים עשירות Vs. ערים עניות 2020
ערים עשירות Vs. ערים עניות 2020

האם התחרות הכלכלית בין הערים בישראל הינה הוגנת בתנאי הפתיחה שלה?
והאם המדינה נדרשת לצמצם את הפער בין התמורות שמקבל תושב של עיר עשירה לעומת זה של עיר ענייה? ומה נדרש כמדיניות לבצע "מחר"?

הגעת לסוף הרשימה