סקרי שוק

הורד קובץ

המקומות הבאים של משרדים במטרופולין תל אביב
המקומות הבאים של משרדים במטרופולין תל אביב

מטרופולין תל אביב מוביל בהיצע שטחי המשרדים הנבנים בו לאורך כלל התקופה, כאשר בממוצע כ-60% נבנו בו...

הורד קובץ

הגורמים המשפיעים על כוח הקנייה החודשי של משקי הבית והצפוי
הגורמים המשפיעים על כוח הקנייה החודשי של משקי הבית והצפוי
  • השוואת האינדיקטורים הכלכליים של הסביבה העולמית והשפעתם על הסביבה הכלכלית של המשק הישראלי ועל נתוני המיקרו של משקי הבית. כל זאת בדגש על הגידול בהכנסה החודשית הכספית (ברוטו ונטו) אל מול השינויים בהוצאה הכוללת לתצרוכת
  • סקירת השפעתם של שינויים אלו על גודל והתפלגות כוח הקנייה החודשי הצפוי עד שנת 2024 ובפרט על הוצאות הצריכה הפרטית על מוצרי מזון, "לא-מזון" והסעדה

הורד קובץ

"קטן, יקר ושאינו נדרש לעוד מ"ר" - תמונת מראה לשוק הסופרמרקט היום ושנים קדימה

הורד קובץ

מצגת לועידת השיווק של הצפון - יוני 2019
מצגת לועידת השיווק של הצפון - יוני 2019

הקניות ברשת הולכות ומתרחבות, אמזון נכנסת לישראל ומאתגרת את הקמעונאים והקניונים, איך יכול העסק להיערך כדי לנצל בדרך מיטבית את היתרונות של החידושים הטכנולוגיים? איך על העסק להשתנות כדי להתמודד טוב יותר?

הורד קובץ

מצגת שהוצגה למשרד ראש הממשלה ולותמ״ל
מצגת שהוצגה למשרד ראש הממשלה ולותמ״ל

הורד קובץ

הכל במרחק פסיעה
הכל במרחק פסיעה

הורד קובץ

מדרג המרכזים המסחריים 2018
מדרג המרכזים המסחריים 2018

הורד קובץ

משחקים תופסת
משחקים תופסת

סך שטחי המסחר הקמעונאי בישראל - כ-10 מיליון מ"ר (ללא שווקים נודדים וחלקיים). כיום בישראל כ-8.9 מיליון נפש, כלומר בפועל קיימים 1.12 מ"ר של שטחי מסחר לנפש

הגעת לסוף הרשימה